Oktatásszervezés


Oktatásszervezés


Nyelviskolánk célja, hogy tehermentesítsük a megbízó szervezeteket az oktatásszervezési feladatoktól.


kommunikacio.jpg


Feladatunknak tekintjük a teljes oktatási folyamat rugalmas menedzselését a többszempontú igény- és szintfelméréstől, a részletes tantervkészítésen és a hallgatók motiválásán keresztül a szintzáró vizsgákig és a beszámolók elkészítéséig, továbbá előkészítjük a Szakképzési Hozzájárulásból történő finanszírozáshoz szükséges nyomtatványokat.
A folyamatok gördülékenységének érdekében, valamint a rendszeres visszajelzést biztosítva folyamatos kapcsolatot tartunk a megrendelő szervezet képviselőjével.

 

Megbízó igényeinek, elvárásainak feltérképezése

Az oktatásszervezési folyamat első lépése a Megbízóval történő részletes igényfelmérés, célmeghatározás, szakmai javaslattétel, adott esetben a szokásostól eltérő megoldások kidolgozása.

Szint- és igényfelmérés a hallgatók számára

Írásbeli felmérés (30 perc)
Nagyszámú hallgatói létszám esetében internetes bejelentkezésre is lehetőség van.

Szóbeli szint- és igényfelmérés (20-25 perc)
Felelős vezetőtanárunk által végzett szóbeli szintfelmérés, melynek során a különböző kompetenciákat külön értékeljük.
A szóbeli szintfelmérés keretében sor kerül a hallgató személyes igényeinek és motiváltságának felmérésére is.

Az igényeket a vezetőtanár a tanfolyamot vezető tanárral egyezteti, szakmai tanácsokkal segíti a minél testreszabottabb tanmenet kialakításához.

Tanulmányi javaslat elkészítése

A szintfelmérést követően tanulmányi javaslatot készítünk, melyből látható, hogy a munkáltató által kitűzött cél eléréséhez hány modul elvégésére van szükség.

Csoportok kialakítása, tanfolyamok elindítása

A Megbízóval egyeztetve a felelős vezetőtanár kialakítja a csoportokat, kijelöli a kurzusvezető tanárokat.
Az órarend a hallgatók időbeosztásához és a megbízó szervezet elvárásaihoz igazodik.
Amennyiben a megbízó szervezet igényli, a tanfolyamokról indulásáról és a szükséges tudnivalókról a Nyelviskola értesíti a hallgatókat.

Részletes tantervkészítés

A tanfolyamot vezető tanár minden modulra elkészít egy részletes tantervet, melyet egyeztet a felelős vezetőtanárral, és a hallgatókkal is megbeszéli. A rövidtávú és hosszú távú célok folyamatos tisztázása nagymértékben segíti a hallgatók motiválását.

Szakmai felügyelet

A vezetőtanár óralátogatásokkal, vizsgáztatásokkal, a tanárok szakmai támogatásával (óralátogatások megbeszélése, kiegészítő anyagok ajánlása, problémakezelés), az igények pontosításával valamint a hallgatókkal való személyes kapcsolattartással folyamatos szakmai felügyeletet nyújt, és követi a hallgatók nyelvi előrehaladását
Hallgatói visszajelzések

A hallgatóktól óralátogatások keretében valamint hallgatói kérdőívek segítségével visszajelzést kérünk a tanfolyammal való megelégedettségről. Az esetlegesen felmerülő panaszokat azonnal kezeljük.

Folyamatos számonkérés

Modulzáró tesztek

A tanfolyam során folyamatos számonkérés, és a modul végén átfogó tesztet írnak a hallgatók, melyről a beszámolóban tájékoztatást adunk.

Szintzáró vizsgák

A Közös Európai Referenciakeret szintjeihez alkalmazkodva szintzáró írásbeli és szóbeli vizsga folyamán megállapítjuk, hogy javasoljuk-e a tanfolyamon résztvevő hallgató számára a következő szintre való lépést.
A szóbeli vizsgát a felelős vezetőtanár végzi, és a vizsga is lehetőséget biztosít további szakmai tanácsadásra, visszajelzés adására, a hallgató személyes motiválására.

Beszámolás

Megrendelőnk igényeinek megfelelően havonta vagy negyedévenként elektronikus formában küldünk beszámolót az adott időszakban megtartott órák számáról, a hiányzások számáról és arányáról, a számonkérések eredményeiről, valamint az adott időszakban bekövetkezett változásokról.

Személyes beszámoló

A tanfolyam befejezését követően személyesen is beszámolunk a tanfolyamok eredményéről, visszajelzéseiről és a képzés során szerzett tapasztalatainkról, javaslatainkról.

Hosszútávú beszámoló

A beszámoló egyik hasznos eleme a hosszútávú beszámoló, melyen nyomon követhető, hogy egy adott hallgató mikor kezdte el a tanulmányait a Globus Nyelviskolával, eddig hány modult végzett el, és hány modul szükséges még a munkakör alapján kitűzött cél megvalósításához.

 

AJÁNLATOT KÉREK!


Az oktatók kiválasztása kifejezetten sikeres, az esetlegesen felmerülő problémákat és változásokat a Globus rendkívül rugalmasan és hatékonyan kezeli. Együttműködésünk a lehető legjobb.
Baán Györgyné
Dreher Sörgyárak Zrt.
HR specialista
A Globus Nyelviskolában egy felkészült és megbízható képző intézményt ismertünk meg, ezért szívesen ajánljuk őket minden képzési szolgáltatást kereső szervezet figyelmébe.
Nagy István
TVK Nyrt.
oktatási és képzési szakértő
A 2007 óta tartó munkakapcsolat alapján kijelenthetem, hogy a Globus Nyelviskola megbízható partnernek bizonyul, minden esetben rugalmasan és készségesen próbálnak megoldást találni valamennyi kérésünkre.
Kő Róbert
Dorsum Zrt.
vezérigazgató
A Globus az, amit szeretnél, ha a munkatársaid nyelvi fejlődését jó kezekben szeretnéd tudni.
Makrai Rita
Béres Gyógyszergyár Zrt.
HR menedzser