A jó üzleti nyelvóra

A jó üzleti nyelvóra

Bőséges a kínálat nyelvkönyvekből, még akkor, ha a vállalati nyelvoktatás témakörén belül maradunk. A legtöbb esetben a tanórák a kiválasztott tananyag ajánlásai szerint haladnak, ezért kulcsfontosságú, hogy a célokhoz illeszkedjen a kötet. A jó óra azonban nem csak a feladatok sorozatos megoldását jelenti, hanem ennél sokkal több: számos elemből áll össze, és egy kombináció sosem működik kétszer ugyanúgy. A helyes felépítéshez szükség van a tanár felkészültségére, rutinjára, tapasztalataira, és kreativitásra is. De mi kell egy jó üzleti nyelvórához?

Mindenekelőtt: rugalmasság. Bár a tanár vezényel az órán, szerepét csak akkor teljesíti jól, ha az instrukciók a tanulót segítik a haladásban. Épp ezért fontos tisztázni még a tanfolyam indulása előtt a célokat és igényeket: ez határozza meg a továbbiakban a pontos tananyagot és a haladás ütemét – csak ezek ismeretében tudja a tanár az eszközök széles repertoárjából a leginkább megfelelőeket kiválasztani. Ismerni kell a tanuló korábbi tapasztalatait a nyelvvel, és azt is, mi okoz neki nehézséget, hol vannak elakadásai. Céges nyelvtanulás esetén fontos az is, hogy a tanár ismerje a vállalatot, és tisztában legyen a tevékenységével, folyamataival, struktúrájával. Ezekhez alkalmazkodva lehet csak hatékony órákat felépíteni.

A tervezés

A tanórán nyújtott segítő szerepet a tanár csak akkor tudja hitelesen és kellő magabiztossággal teljesíteni, ha előre átgondolt, jól tervezett lépések szerint halad. Ki kell alakítani a feladatok sorrendjét, figyelni kell az időbeosztásra, elő kell készíteni minden szükséges anyagot az óra kezdete előtt. Fontos, hogy legyen ötlet pótfeladatra is, ami az alap koncepción belül tartja az órát, így elkerülhető, hogy kényszerűségből egy teljesen új témakörbe kezdjenek az órán átgondolatlanul.

Figyelem = motiváció

A figyelem felkeltése és fenntartása egyaránt nehéz feladat, ráadásul törekedni kell arra, hogy ne csak az óra végéig, hanem a következő alkalomig is kitartson. Ha ez sikerül, a részvevő úgy érzi majd, hogy elrepült az idő, és egy pillanatig sem unatkozott. Kiemelt szerepe van az óra első öt percének, a tanuló ekkor dönti el (tudat alatt) hozzáállását az órához. Ezért a házi feladat ellenőrzése helyett célravezetőbb valamilyen figyelemfelkeltő, aktivizáló tevékenységgel kezdeni. Prezentáció, videó, könnyű sikerélményt nyújtó, gyors bemelegítő feladatok az egész óra motivációját megalapozzák.

A tartalom

A tanóra egy kis lépés az elérendő végső cél felé, ezért nem elég, ha a tanár önmagában érdekes feladatokat gyűjt csokorba. Fontos, hogy a tananyag egymásra épülő egységek sorozata legyen, építsen az előző órán elsajátított tudásra. Alkalomról alkalomra kell bővíteni a korábbi ismereteket, így a tanulók érezni fogják, hogy meghatározott terv szerint haladnak, látható lesz számukra az első és utolsó lépés közötti láncolat. A tananyag legyen valóban hasznos a résztvevő számára – minden más csak időkitöltés. Céges nyelvtanfolyamon különösen bátran kell a szelektálni: még ha tankönyv szerint haladnak is az órák, nyugodt szívvel el lehet térni a tananyagtól, ha a tanítványok számára az nem releváns, és helyettesíthető a napi munkájukhoz kapcsolódó témakörök feldolgozásával. A tanár kreatívan felhasználhat minden, a vállalathoz kötődő platformot: honlapot, céges magazint, hírleveleket – bármit, amit a tanulók rendelkezésére tudnak bocsátani.

Az aktivitás

Törekedni kell rá, hogy a tanulók aktív szerephez jussanak az órán, mert ez tartja ébren figyelmüket. Számos feladattípus közül lehet válogatni, a tanár feladata, hogy ezeket változatosan alkalmazza, és kerülje a frontális megoldásokat. Üzleti óra esetén fontos, hogy a tananyag tervezésébe is vonjuk be a résztvevőket, hiszen ők ismerik igazán a szakterületet. A közös tervezés érdekeltté teszi őket az órán és motivációt teremt.

Kapcsolat a való élettel

Tanórai környezetben a tananyag absztrakt tudás, ezért minél több kapcsolódási pontot kell kínálni a való élettel. Nem csak nyelvi elemek tanítása a feladat az órán, hanem azt is tisztázni kell, hogy a hétköznapokban milyen szituációkban tudják használni őket. Üzleti nyelvóráknál kiemelten fontos ez a kitekintés, hiszen általában a cég finanszírozza a tanulást a kollégák fejlődése érdekében. Bátran alkalmazhatóak aktuális cikkek, céges anyagok, a cég weboldalán szereplő információk. Az órai szereplés jutalmazásán kívül fontos az órán kívüli használatára való bátorítás is.

Rendszeresen eleget tenni minden kritériumnak, és izgalmas, tartalmas órákat tartani nem könnyű feladat: komoly munkát igényel, de a tanár erőfeszítései a tanulók eredményeiben térülnek meg. Mindeközben pedig ő maga is fejlődik: az órák visszajelzéseit tovább viszi magával, a tapasztalatokat pedig a következő órák tervezésénél hasznosítani tudja.

Vállalati nyelvoktatás


Ezek is érdekelhetik