Miért jó a coaching? Van rá 6 válaszunk!

A sportpszichológia világából érkező coaching lényege, hogy a teljesítmény útjában álló akadályokat elhárítsa vagy legyőzze, és így utat engedjen a képességek kibontakoztatásának. A 80-as évek óta terjedő szemléletet jól adaptálhatósága miatt számos területen alkalmazzák, a nyelvoktatás is ezek közé tartozik. Összegyűjtöttük a speciális módszer legfontosabb előnyeit.

  1. Egyenrangúvá teszi a szereplőket

A coaching szemlélet a nyelvtanulás területén belül egyfajta válasz az elavult és egyre kevésbé hatékony alá-fölérendeltségen alapuló diák-tanár viszonyra. A célok és az egyéni igények középpontba helyezésével a szereplők viszonyát egyenrangúvá teszi: a tanuló részt vállal a tananyag és a módszerek meghatározásában, a tanár pedig a háttérből irányít és segít az igényeknek megfelelően.

  1. Korlátokat bont

A coaching szemlélet követése nem egyetlen módszer alkalmazását jelenti, hanem a tanulási folyamat támogatását. Ezért minden tanítási és tanulási módszer megfelelő lehet, ha hatékonyan szolgálja a kitűzött célok elérését. Nagyfokú tudatosságot és nyitottságot feltételez a tanuló részéről, aki a folyamatnak nem alávetettje, hanem alakítója – ez a felelősség pedig extra motivációt eredményez.

  1. Elakadásokat szüntet meg

A nyelvi nehézségekkel küzdő tanulóknak különösen ajánlott a coaching, mivel a probléma forrásának meghatározásával a coach ki tudja választani azokat a tanulási stratégiákat, amelyek az elakadást feloldják. A rendszer kiscsoportos formában is működtethető, de egyéni tanulók esetén válik igazán hatékonnyá. Ami tantermi körülmények közt, hagyományos eszközökkel nem orvosolható, az a coach irányításával rövid idő alatt kiküszöbölhető.

  1. Célorientált

A coaching alapköve, hogy csak arra koncentrál a tanulási folyamat során, amire a tanulónak szüksége van. A kezdeti szakaszban meghatározott célnak rendeli alá a tananyagot, az eszközöket és a módszereket. Függetleníti magát a tankönyvek által előre meghatározott témaköröktől, és testreszabott, egyéni tananyagot követ, gyakran reflektálva és szükség esetén menet közben is módosítva azt.

  1. Lerövidíti a tanulási folyamatot

Fókuszáltsága miatt a tanfolyam során nincs elvesztegetett idő, nincsenek mellékvágányok: egyenesen halad a cél felé, mindeközben a rugalmas rendszer lehetővé teszi, hogy menet közben is alakuljanak a stratégiák. A sallangmentes tanulással céltól célig lehet haladni, gyors tempóban.

  1. Kifogások helyett lehetőségek

A coaching nem csak a mellékes témáknak nem enged teret, hanem a klasszikus módszerek esetében oly gyakori kifogásoknak sem: ha nincs idő, ha unalmas a nyelvtan, ha nem megy a szövegértés, megkeresik azokat az eszközöket, amelyek hatékonyan kiiktatják ezeket az akadályokat. Figyelembe veszik a személyiséget is: ha például a tesztírás leblokkolást okoz, akkor nem alkalmazzák, ha viszont épp motivációt teremt, akkor beépítik a módszerek közé.

Akkor is érdemes tisztában lenni ezekkel a jellemzőkkel, ha nem kifejezetten coaching típusú tanfolyammal van dolgunk. A szemléletmód elemei a hagyományos keretek között zajló tanulás eredményeit is javítani tudják rövid és hosszútávon egyaránt. Tudatos építkezéssel egyenes úton a cél felé haladni – ezt jelenti a coaching.

Coaching


Ezek is érdekelhetik