Nyelvi szintemelés

A szintemelő nyelvi képzés célja, hogy a képzettek aktív, a munkájuk során jól használható nyelvtudás birtokába jussanak.

Ajánlatot kérek

A tanítási metódus alappillére a négy nyelvi alapkészség (beszédkészség, beszédértés, olvasáskészség, íráskészség) kiegyensúlyozott arányú fejlesztése.  Ehhez társul a gyakorlatban is jól használható nyelvtan, a nyelvi funkcióknak megfelelő tematikus szókincsbővítés, valamint a helyes kiejtés begyakorlása.

 

Szükség esetén teljesen válogatott anyagokból dolgozunk, egyedi tematikákat készítünk.

A négy alapkészség fejlesztése üzleti és szaknyelvi igény esetén olyan képzési anyagok segítségével valósul meg, amelyek a tanítási tapasztalataink alapján leginkább megfelelnek felnőtt tanulóink célzott nyelvi fejlesztésére az előképzettségnek, tanulótípusnak megfelelően.

Válasszon minket a nyelvi szintemelés eléréséhez!

Az órák az előzetesen egyeztetett nyelvi igényekhez és célokhoz rugalmasan illeszkednek, és megfelelnek a képzési tervben foglaltaknak.

A tanár folyamatosan figyelemmel kíséri és segíti a nyelvtanulók fejlődését.

A szakmai vezető szakmailag felügyeli a nyelvtanárok munkáját, és az óralátogatások során figyelemmel kíséri a hallgatók fejlődését is.

A tanfolyam során az iskola elégedettségmérést végez elektronikus formában és szóban is az óralátogatások során.

Kérdése van? Segítünk!

Bevált eszközökkel biztosítjuk a motivációt

Alapfeltétel az oldott, stresszmentes légkör és az új információk minél több irányú megerősítése. A folyamat fontos eleme, hogy az óra tartalmilag és módszertanilag változatos legyen, és az egyes lépések logikusan kövessék egymást. A különböző munkaformák alkalmazása során – frontális, páros, kiscsoportos, egyéni – a képzettek aktivitását igyekszünk elősegíteni.

A tanár fő célja, hogy a tanulót bizonyos nyelvi kompetencia birtokosává tegye. Eszerint a tanár mint irányító, támogató, ösztönző és informátor van jelen, akinek elsődleges feladata a képzettek motiválása és aktivizálása, megosztva velük a tanulás felelősségét, így is formálva tanulási stílusukat, szemléletüket. Az összetartó, csoportdinamikai szempontból is jól működő tanulócsoportokban a nyelvtanulás intenzívebb és könnyebb lehet, a kooperáció gördülékenyebb és a tanulás eredményesebb.

Választható nyelvek

Angol, német, orosz, olasz, portugál, román, spanyol, szerb, szlovák, török, arab, bosnyák, cseh, finn, francia, görög, holland, horvát, japán, kínai, lengyel és magyar mint idegen nyelv.

Kiemelt ügyfeleink

    Üzenetküldés

    Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megvalósulhassanak a céljaikhoz leginkább megfelelő nyelvi képzések, tréningek!