Sikertörténetek

Magyar mint idegen nyelv oktatása magas óraszámban külföldi munkavállalóknak

MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMA

A megrendelő vállalat nagy létszámban bővítette csapatát külföldi munkavállalókkal, integrációjuk elősegítése érdekében pedig a magyar nyelv elsajátítását kívánták segíteni. Az olajipari cég magas óraszámban biztosított nyelvtanulási lehetőséget a legkülönbözőbb országokból érkezett kollégái számára. Az oktatás fókuszában a hétköznapi beszélt nyelv minél gyorsabb és hatékonyabb alkalmazása állt.

MÓDSZER

Kiemelt hangsúlyt kapott a célnyelvi környezetre való támaszkodás. A szükséges közvetítő nyelvet fokozatosan redukálták a tanórákon, majd amint lehetségessé vált, valós élethelyzetekben gyakoroltatták a tanultakat (bevásárlás, étkezés, szórakozás, megbeszélések). A gyors eredmény érdekében nagy hangsúlyt kapott a kész nyelvi panelek és a helyes kiejtés begyakoroltatása.

LÉPÉSEK

 1. Igények felmérése, a tanulók korábbi nyelvtanulási tapasztalatainak vizsgálata

 2. A megfelelő közvetítő nyelven tanító kolléga kiválasztása, tanítási célok meghatározása

 3. A tananyag megtervezése

 4. A tanfolyam lebonyolítása, igazodás a menet közben felmerülő igényekhez

 5. Zárás, értékelés, visszacsatolás

TAPASZTALATOK

A tanfolyamok kezdetén fontos feladat volt a magyar nyelv nehézségével szembeni prekoncepciók legyőzése, fenntartások eloszlatása.

EREDMÉNYEK

120 óra tanulás után alapszinten használható, valós nyelvtudás: alapvető információk hatékony cseréje magyar nyelven, hétköznapi szituációk magabiztos megoldása, vagy akár részvétel magyar nyelvűtréningen.

SZÁMOKBAN

30

magyar mint idegen nyelv tanfolyam

100

külföldi munkavállaló

50-200

órás tanfolyami egységek

Nyelvtanfolyamok országszerte, egységesen

MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMA

Partnerünk budapesti központjában évek óta sikeresen működtünk együtt, ezért az országosan jelen lévő cég szerette volna a GLOBUS Vállalati Nyelvoktatás által hatékonyan működtetett nyelvoktatási rendszert a vidéki helyszínekre is kiterjeszteni. Fontos szempont volt az egységesség, hogy a folyamatok a földrajzi távolságok ellenére is kiszámíthatóak és átláthatóak legyenek. Az infokommunikációs szolgáltató központ terjeszkedése Debrecent, Pécset és Szegedet érintette.

MÓDSZER

Az elnyert megbízás különösen Debrecenben jelentett nagy volument, ami indokolttá tette a helyi infrastruktúra létrehozását. A budapesti tanfolyamok esetén alkalmazott szervezési folyamatok és módszerek adottak voltak, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével ugyanezek megvalósítása volt a cél a vidéki jelenlét fejlesztésével.

LÉPÉSEK

 1. A vidéki tanfolyamok személyi feltételeinek megteremtése: szakmai vezető kolléga kiválasztása és kiképzése

 2. A debreceni iroda infrastruktúrájának megteremtése

 3. Új nyelvtanár kollégák kiválasztása

 4. Nyelvtanfolyamok határidőre történő megszervezése, a szintfelméréstől a csoportindításig

 5. A tanfolyamok lebonyolítása, igazodás a menet közben felmerülő igényekhez

 6. Zárás, értékelés, visszacsatolás

TAPASZTALATOK

A nyelviskola több mint 30 éves tapasztalata lehetővé tette, hogy a fejlesztés gördülékenyen, a szoros határidők betartásával jöjjön létre. A megerősített vidéki nyelvoktató egységek a budapesti irodával együttműködve megfelelő hátteret biztosítottak a teljes oktatási rendszer működtetéséhez, az igények kiszolgálásához.

EREDMÉNYEK

A megbízó tanfolyamai egy kézben tartva, egységes elvek szerint kerültek kialakításra. A változás eredményeként a szervezési folyamatok a budapesti és vidéki helyszíneken összehangolva, azonos időben történtek, a rendszer kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá vált.

Egységes oktatásszervezés egy beszállítóval

MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMA

A megrendelő több beszállítót alkalmazó nyelvoktatási rendszert tartott fenn hosszú idő óta, amely egységesség hiányában sok nehézséget okozott. A gyógyszeripari cég a helyzetet felülvizsgálva tendert hirdetett, melynek eredményeként a nyelvi képzést végül egyetlen beszállítóra, a GLOBUS Vállalati Nyelvoktatás csapatára bízta. A komoly szemléletváltást igénylő változás célja az volt, hogy a folyamatokat egy kézben összpontosítva egységes oktatásszervezési megoldások jellemezzék a rendszert, az eredmények összehasonlíthatóak, a riportálás átlátható legyen. A képzési feladatokkal foglalkozó munkatárs terheinek csökkentése a lépés fontos velejárója volt.

MÓDSZER

A korábbi beszállítókhoz tartozó tanfolyamok átvétele után megtörtént a folyamatok standardizálása, optimalizálása. Egyeztetéseken alapuló egységes képzési rendszer kialakítása volt a cél, melynek része az igények átfogó feltérképezése, a nyelvi szintfelmérés lebonyolítása, a különböző költséghelyekről érkező munkavállalók csoportba sorolása és a csoportok közti átjárhatóság. A fejlesztés során a GLOBUS Vállalati Nyelvoktatás által felügyelt tanfolyamokra vonatkozó folyamatok kiterjesztése történt a teljes rendszerre. A korábbi diákok és az újonnan csatlakozók egyaránt szintfelmérésen vettek részt, ezután a lehető leghomogénebb csoportokat alkottuk az eredményekre támaszkodva.

LÉPÉSEK

 1. Korábbi beszállítók által felügyelt tanulók átvétele, új becsatlakozók felmérése

 2. Egységes rendszer szerint működő csoportok kialakítása

 3. A megfelelő tanár kolléga kiválasztása, tanítási célok meghatározása

 4. A tananyag megtervezése

 5. A tanfolyam lebonyolítása, igazodás a menet közben felmerülő igényekhez

 6. Zárás, írásbeli és szóbeli eredmények összesítése, egységes beszámoló elkészítése a cég felé

TAPASZTALATOK

Számos korábbi problémát megoldott az egy beszállítóra való átállás. Az egységes elvek mentén működő rendszer a méret növekedése ellenére is könnyebben kezelhetőnek bizonyult, mint a más rendszerekkel való összehangolódás.

EREDMÉNYEK

A változás eredményeként könnyebbé vált a csoportok közti átjárhatóság, pontosabban illeszkedett az új rendszer a gyakran változó igényekhez. A kapcsolattartás, a képzési adminisztráció és a beszámolók jelentősen leegyszerűsödtek, mivel a nyelvi képzések szervezésével megbízott HR munkatársnak csak egy képzési intézménnyel kell együttműködnie. Bebizonyosodott, hogy a korábban mesterségesen fenntartott versenyhelyzet megszüntetése a szolgáltatás javulását és a többletmunka csökkenését eredményezte.
1

1 partner, 5 beszállító helyett

250

nyelvtanuló

3

telephely

110

tanfolyam

Nemzetközi terjeszkedés a nyelvtudás segítségével

MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMA

A megrendelő cég az angol nyelvet kívánta a vállalat üzleti kommunikációjának alapnyelvévé tenni. Hosszú távú stratégiai céljuk volt a nemzetközi terjeszkedés, melyet ezzel a lépéssel szerettek volna megalapozni. Nagyszabású, több éves nyelvi projektet hirdettek a magasan kvalifikált munkatársak számára. A cél a külföldi partnerekkel, leányvállalatokkal való folyékony kommunikáció volt. A fejlesztés a cég teljes országos telephelyhálózatát érintette.

Módszer

A normál ütemű szintemelő tanfolyamokat intenzív szakaszok, funkcionális nyelvi tréningek és külföldi tanfolyamok egészítették ki. Jól kombinálható, rugalmas és egységes képzési rendszerre volt szükség, amely alkalmazkodik a vezetői igényekhez. Kiemelten fontos volt a folyamatos monitorozás, rendszeres belső vizsgák adtak visszajelzést a haladásról. A képzési szakaszok végét üzleti nyelvvizsga zárta.

Lépések

 1. Közel 300 tanuló igényeinek felmérése, a korábbi nyelvtanulási tapasztalatok vizsgálata

 2. Csoportok és egyéni tanfolyamok kialakítása, a megfelelő tanár kiválasztása, tanítási célok meghatározása

 3. A tananyag megtervezése

 4. A tanfolyam lebonyolítása, intenzív szakaszok beiktatása, külföldi tanfolyamok szervezése

 5. Záróvizsga, üzleti nyelvvizsga megszerzése

Tapasztalatok

A képzés közvetlenül hatott a munkafolyamatokra: a tanulók saját munkahelyi prezentációikkal, nyelvi kihívást jelentő feladataikkal dolgoztak az órán. A nyelvórák így a mindennapi munkát is sikeresebbé tették.

Eredmények

A vállalat a megerősödött nyelvtudásnak köszönhetően nemzetközivé nőtte ki magát, és számos külföldi munkavállalót alkalmaz. A GLOBUS Vállalati Nyelvoktatás folyamatosan megújuló nyelvi fejlesztési tartalommal támogatja a nyelvtudás további tökéletesítését.

Számokban

200

Üzleti angol
nyelvtanfolyam

300

Nyelvtanuló

70.000

Megtartott óra

3

Éves projekt

Hatékonyságnövelés a nyelvtanfolyamokon

MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMA

A multinacionális cégnél zajló nyelvtanfolyamok korábban kevéssé voltak hatékonyak: magas volt a lemorzsolódás és a hiányzási arány, a tanultakat nem alkalmazták a mindennapi munkában. A rossz irányba mutató tendenciákat szerették volna visszaszorítani, és a képzést hatékonyabbá tenni. Azt kívánták elérni, hogy a munkahelyi nyelvhasználat mérhetően fejlődjön, kevesebb feladat kerüljön fordítókhoz, tolmácsokhoz, és a munkavállalók sikeres nyelvvizsgákat tegyenek.

Módszer

A képzési program kiemelt eleme volt, hogy a munkahelyi nyelvi funkciók megjelenjenek a tananyagban. A tanulók saját e-maileket, prezentációkat, külföldi kollégáktól érkező kéréseket dolgoztak fel az órákon. A kifejezetten munkahelyi nyelvi tartalmú tankönyveket releváns kiegészítő anyagok támogatták. Ezek kezdetben a megértésben, majd fokozatosan a szóbeli kommunikációban is növelték a sikerélményt.

Lépések

 1. Problémák feltárása, nyelvhasználati gátlások, motivációs akadályok definiálása

 2. Módszerek meghatározása a problémák kiküszöbölésére

 3. A megfelelő nyelvtanárok kiválasztása, tanítási célok meghatározása

 4. A tananyag megtervezése

 5. A tanfolyam lebonyolítása, igazodás a menet közben felmerülő igényekhez

Tapasztalatok

A jól meghatározott képzési cél és a szimulációs gyakorlatok eredményeként a korábbi nyelvhasználati gátlások visszaszorultak. A nyelvtani struktúrák bevezetése tanulási cél helyett a fejlődés eszközévé vált.

Eredmények

Már a képzési projekt első szakaszában csökkent a hiányzások aránya és javult az órai aktivitás. A folyamatos visszacsatolás mentén kialakított releváns tartalom motiváló erővel bírt a további tanuláshoz. Az ösztönző nyelvoktatási program növelte a dolgozók lojalitását, a vállalat anyagi befektetése hasznos és használható nyelvtudásként térült meg.

Számokban

7

Tanfolyam a projekt indulásakor

27

A projekt indulása után

30-40

Nyelvtanuló

1600

megtartott óra

  Üzenetküldés

  Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megvalósulhassanak a céljaikhoz leginkább megfelelő nyelvi képzések, tréningek!