A visszajelzések fontossága a nyelvoktatásban

A vállalati és kommunikációs kultúra fejlődésével egyre fontosabbá válik a visszajelzések menedzselése. Egy nyelviskola esetében, ahol a tanulók új nyelvek elsajátításán dolgoznak, a visszajelzés pótolhatatlan információkat hordoz mindkét fél számára – segítségével lehet egyre hatékonyabb a tanulás, és lendülhetünk túl az esetleges elakadásokon.

Visszajelzések a tanulók részére

A folyamatos visszajelzés segít a tanulóknak megérteni, hol tartanak a tanulási folyamatban. Mivel a munkavállalók gyakran vegyes csoportban tanulnak, a tanár részéről érkező visszajelzések nemcsak megerősítik a képességeiket, hanem segítenek azonosítani azokat a területeket is, ahol további fejlődésre van szükség.

A visszajelzésnek döntő motivációs szerepe is lehet. Az elismerés – ahogyan a munkavégzésben, úgy a tanulásban is – arra ösztönzi a csoportok tagjait, hogy folytassák erőfeszítéseiket és legyenek kitartóak. A fiatalabb korú tanulóinknak, akik a digitális világ és közösségi média szoros közelségében töltik mindennapjaikat, még fontosabb a visszajelzés, hiszen mindennapi életükben is hozzászoktak ehhez a mechanizmushoz.

Visszajelzések a nyelviskola részére

Szolgáltatóként rendkívül fontos, hogy naprakészen és objektíven lássuk egy-egy tanulói csoport aktuális helyzetét. Az így megszerzett információk elengedhetetlenek ahhoz, hogy a jó dinamikájú együttműködést fenntartsuk, az esetleges akadályokat pedig feltárjuk és megoldjuk.

Megkülönböztetünk informális és formális, jellemzően kérdőíves visszajelzés adást. Egy új együttműködés indulása esetén 2-3 hét után érdemes mérni, hogy a csoport és az oktatójuk között létrejött-e a megfelelő összhang. A képzések egyharmadánál komplexebb, több szekcióból álló, strukturált kérdőívvel mérjük fel a véleményeket. Kérdéseink a tanárral való kapcsolattól a fejlődés mértékének becsléséig mindenre kiterjednek.  Ez a komplex kérdőív részletesebb képet ad arról, hogy egy adott csoportnál szükséges-e változtatni a módszereken vagy az oktatott elemek arányán. A visszajelzéseknek kiemelt szerepe van az oktatás testreszabásában.

Mi a helyzet a negatív visszajelzésekkel?

Fontos megemlíteni, hogy nem minden visszajelzés egyformán hatékony. A túlzottan kritikus vagy negatív visszajelzés demotiváló hatással lehet a tanulókra és a tanárokra egyaránt, a tanulókat pedig el is távolíthatja a tanulástól.

Esetleges negatív visszajelzés esetén a problémák felderítésére és megoldására fókuszálunk. Többféle oktatói gyakorlat áll rendelkezésünkre ehhez, ezek közül kiemelt az óralátogatás módszere, ami beszélgetés – vagy beszélgetések sorozata – segítségével, a kommunikáció eszközével feloldhatóvá teszi az elakadásokat, esetleges félreértéseket. Tapasztalatunk szerint ez az esetek döntő többségében hatékony megoldást biztosít a konfliktusok kezelésére, még mielőtt a tanuló kilépne a csoportból, vagy tanárcsere történne. Tapasztalataink szerint a csoportok tanfolyamkezdési dinamikáját sok esetben már a tanár első benyomása tükrözni tudja, míg a diákok körülbelül harmadik alkalom után látnak rá a tanár eszköztárára, habitusára, és ezután tudnak releváns visszajelzést adni.

A visszajelzés gyakorlata a Globus Vállalati Nyelvoktatásnál

Tanulóinkat már a szintfelmérésnél arra bátorítjuk, hogy a folyamatosan visszajelzésekkel segítsék a közös munkát. A nyelvoktatás kezdetén előfordulhatnak eltérések a tanuló céljai és nyelvtanulási szükségletei között, ezek az eltérések akadályozhatják a fejlődést. Ha a visszajelzések során fény derül ilyen eltérésekre, szakmai konzultációt iktatunk be, ezek a legtöbb esetben sikeresen feloldják a fennálló akadályokat. Nyelviskolánkban megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre, hogy a visszajelzési rendszerből származó információkat feldolgozzák és beépítsék a munkafolyamatokba, elkerülve, hogy a visszajelzések utóélet nélkül maradjanak.

A tanulói kérdőívek a megbízó cégek HR munkatársai számára is hasznosak, mivel a munkavállalók értékelik saját teljesítményüket a tanulási folyamat során, ez képet ad az önértékelési képességeikről.

A visszajelzések egyéb hasznos hatása

Ahogy minden képesség, a visszajelzések megfelelő kommunikálása is fejleszthető. A soft skillek sorában a kommunikációs készség – ezen belül a megfelelő visszajelzések biztosítása a másik fél számára – is fellelhető, fejlesztése pedig számos más kommunikációs eszközre is jó hatással van. Előfordulhat, hogy a tanulási folyamat elején a visszajelzés megfogalmazása a tanulók részéről még nehézséget okoz, de az idő előrehaladtával ez a képesség fejlődik, ami pozitív hatással lesz nemcsak a nyelvtanulásra, hanem a vállalati munkavégzés egyéb területeire is.

Egy cég életében mindennapos jelenség lehet, hogy kollégáinknak – akár külföldieknek – visszajelzést kell adnunk saját teljesítményünkről, vagy az ő teljesítményüket kell értékelnünk. Nyelvóráinkon külön foglalkozunk e készség fejlesztésével, így tanulóink nem csak magyarul, de idegen nyelven is bővítik ezirányú tudásukat.

Szerző: Bókai Daniella

Vállalati nyelvoktatás


Ezek is érdekelhetik