Értékes sokszínűség: tapasztalataink a multikulturális nyelvoktatásban

Akcentus- és fül tréning, önbizalom erősítés, kulturális különbségek, eltérő nyelvi készségek. Ezek azok a fogalmak, amelyek napról napra előtérbe kerülnek, amikor multikulturális környezetben tanítunk. Ez a terület nem csupán egy, hanem több nyelv és kultúra bevonására és tanítására összpontosít. Legújabb blogbejegyzésünkben körbejárjuk, hogy milyen tapasztalatokra tettünk szert az elmúlt évek során, illetve miért fontos ez a terület vállalati környezetben.

Ahogy az elmúlt években a globalizáció egyre inkább meghatározta mindennapjainkat, úgy nőtt az igény arra, hogy képesek legyünk megfelelően kommunikálni különböző kultúrák képviselőivel. Különösen fontos ez azok számára, akik multinacionális nagyvállalatoknál dolgoznak, és szoros, akár napi kapcsolatban állnak a részlegek külföldi tagjaival vagy külföldi üzleti partnereikkel.
A rugalmasság és hatékony kommunikáció olyan versenyelőnyök, amelyek egy vállalaton belül komoly előnyt biztosíthatnak a dolgozók számára. Ezen felül azok a szakemberek, akik több nyelvet beszélnek és jártasak más kultúrákban, komoly – akár nemzetközi – szakmai karriert futhatnak be. Sok multinacionális vállalat értékeli az ilyen készségeket, és komoly erőforrásokat különítenek el a munkavállalók nyelvi képzésére. Így egyúttal az értékes munkaerő lojalitása is növelhető a vállalat iránt.

Milyen dolgozói összetétellel találkozunk nap mint nap a munkánk során? A legtöbb hazai multinacionális cég közös nyelve az angol vagy a német. A szervezetben dolgozók azonban a világ minden tájáról érkezhetnek. A többnemzetiségű csapatok tagjai eltérő kulturális környezetből származnak. A hozott készségek és ismeretek, illetve az adott környezet komplex rendszere eltérő szintű önbizalmat, nyelvi készségeket, de akár eltérő lexikális tudást is eredményezhet egy csoporton belül.

Nyelvtanári feladatunk itt nem pusztán abban merül ki, hogy a közös nyelvet, vagy egy új nyelvet tanítsunk a csoportunk tagjainak, de nagyon fontos összekötő szerepet is kell vállalnunk, hogy ezek a különbségek ne akadályozzák, hanem támogassák a közös tanulási és együttműködési folyamatokat.
Gyakori probléma, hogy egy szakmailag remekül felkészült kolléga nem vállal nagyobb szerepet egy megbeszélés során egy általa erősebb nyelvtudásúnak gondolt kollégával szemben. Éppen ezért feladatunk azt elérni, hogy az idegen nyelv használata eszköz legyen a hatékony kommunikációhoz, ne egy leküzdendő akadály.

Mik a speciális oktatói eszközök ilyen esetekben?

Résztvevőinket fül tréninggel és akcentus értési gyakorlatokkal támogatjuk. Az idegen nyelvű beszéd akcentusának megértése és felismerése kulcsfontosságú tényező a közös munka során. Ez magába foglalja az egyes hangok, szavak, mondatok, kifejezések felismerését, valamint az akcentusok, dialektusok vagy stílusok megértését. Külön odafigyeléssel tervezzük kurzusainkat, figyelembe véve az adott részlegekben dolgozó kollégák anyanyelvének sajátosságait, ezáltal fejlesztjük a csapattagok akcentus értését.
A fül tréning olyan gyakorlatokat foglal magába, amelyek segítenek fejleszteni a hallás érzékenységét és a nyelvi megkülönböztető képességet. Ezek a gyakorlatok például a hallás utáni ismétlés, a hangok és szavak felismerése zajos környezetben, illetve az autentikus hanganyagok hallgatása.

A közös harmadik… az összekötő kapocs

Beszéljünk azokról az esetekről, amikor a választott nyelvet egy közvetítő nyelv segítségével tanítjuk. Rátermettnek kell lennie annak a kollégának, akit ilyenkor multikulturális vállalati nyelvoktatóként delegálunk az ügyfélhez. Két idegen nyelv kombinálására kell képesnek lennie, hiszen az óra angolul vagy németül zajlik, és ebben az idegen nyelvű környezetben kell tanítania a harmadik választott nyelvet. Ez mentálisan óriási kihívást jelent, de a csapatunkat erősítő kollégák között vannak, akik nagy tapasztalattal bírnak ezen a téren, és ezekre a nyelvtanítási metódusra specializálódtak.
Fontos megjegyeznünk, hogy nem pusztán nyelvtanári szerepkört látunk el ebben az esetben, hanem tréneri feladatokat is. Oktatóinknak az a céljuk, hogy közelebb hozzák egymáshoz a csoportok tagjait ezeken a néha kötetlen, néha izzasztó , de mindig jó hangulatú beszélgetéseken.

A jól oktatott, közösen tanult harmadik nyelv olyan élmény lehet, amin életük végéig osztoznak az abban részt vevő kollégák. Gyakori jelenség, hogy az egyes csoporttagok önbizalma jelentősen nő azáltal, hogy ezeken az órákon együtt tanulnak olyan kollégákkal, akik angolul vagy németül kiválóan kommunikálnak. Azonban egy harmadik nyelv esetében előfordulhat, hogy ugyanarról a szintről indulnak, és ideális esetben ugyanazokkal a kihívásokkal kell megbirkózniuk.

Mit nevezünk mi ideális esetnek?

Ideális esetben olyan szempontok alapján alakulnak csoportok, mint például a közös nyelvcsaládba tartozás. Egy homogén, neolatin nyelvcsaládhoz tartozó csoport esetében például a spanyol, olasz, francia, portugál vagy akár a román nyelv elsajátítása rendkívül gyorsan történhet.

Ugyanakkor, ha pusztán nyelvi szint alapján alakulnak csoportok, a tanulási tempó jóval lassabb lehet. Fontos szempont, hogy a résztvevők rendelkeznek-e nyelvtanulási rutinnal. Az angolszász területen élőknek életük során kevesebbszer lehet szükségük nyelvek elsajátítására, hiszen eleve azt a nyelvet beszélik, ami a világ nagy részén a közös beszélt nyelv. Így előfordulhat, hogy idegen nyelv tanulásának kezdetén ezzel a nehézséggel is meg kell küzdeniük.

Partnereink szempontjából tehát hasznos, ha nem csak a célok, nyelvi szint, azonos munkaterületek alapján kérik a csoportok fejlesztését, de tekintettel vannak arra is, hogy a munkatársak milyen nyelvterületről érkeztek és milyen alapvető nyelvi készségekkel rendelkeznek. Ennek a meghatározásához természetesen a kezdetektől szakmai segítséget nyújtunk.

Érdekességek – a magyar, mint tanult nyelv

A Globus Vállalati Nyelvoktatásnál a magyar nyelvet is több helyen oktatjuk, mint idegen nyelvet. Köztudott, hogy anyanyelvünk az egyik legnehezebben elsajátítható a külföldről érkezők számára. A magyar nyelv bonyolult nyelvtani szerkezete, a ragok, az igekötők használata, valamint hatalmas szókincstárunk elsajátítása hihetetlenül nagy kihívást jelent a külföldiek számára. Tapasztalataink szerint azonban a török, arab valamint perzsa ajkúak meglepően könnyedén veszik az akadályokat, és a többi népcsoporttól eltérően hamar elsajátítják a nyelvi alapokat.

Betekintés egy másik kultúrába

A multikulturális nyelvoktatás olyan élményeket és lehetőségeket is kínál, melyekkel a mindennapi életünk során nem feltétlenül találkozunk. Egy ilyen jellegű nyelvi óra általában interaktív módon zajlik, ahol a tanulóknak arra is lehetőségük nyílik, hogy megosszák egymással saját kultúrájuk jellemzőit, érdekességeit. A hallgatóság sok új ismeretre tehet szert, és egyúttal erősödik a résztvevők között az elfogadás érzése.

Partnereinknél végzett vállalati nyelvi képzéseinkkel büszkén járulunk hozzá, hogy a szervezetek ilyen formán fejlesztő és egymást támogató légkört teremtsenek a kollégák számára.

Szerző: Bókai Daniella

Vállalati nyelvoktatás


Ezek is érdekelhetik